Vissza

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Megrendelésének leadásával Ön a SENSATION GROUP Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat (továbbiakban ÁSZF):

Jelen üzletszabályzat a SENSATION GROUP Kft. (székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő u. 2. V. em. 17., adószám: 22700375, telephely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49. sz. I. em., képviseli Kállai Ákos ügyvezető, a továbbiakban: Ruhaszalon és/vagy Szolgáltató) és a Ruhaszalon által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél – a továbbiakban: Ügyfél – jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A Szolgáltató a www.adamevaszalon.hu weboldalon üzemeltetett webáruházában kizárólag mennyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, alkalmi ruhák, férfi ruhák és más, a fentiekhez kapcsolódó kiegészítők és egyéb termékek kereskedelmével foglalkozik.

1. Cégadatok

 • Üzemeltetés: SENSATION GROUP Kft.
 • Képviseli: Kállai Norbert Ákos ügyvezető
 • Telefon: +36-1-788-7240
 • Postacím: 1118 Budapest, Kaptárkő u. 2. V. em. 17.
 • E-mail cím: kallaiaki@gmail.com
 • Cégjegyzékszám: 01-09-939593
 • Bejegyezve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
 • Adószám: 22700375-2-43
 • Ügyfélszolgálat: SENSATION GROUP Kft.
 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49. sz. I. em
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 10.00-18.00 Sz: 10.00-14.00
 • Telefon: +36-70-316-1561
 • Internet cím: www.adamevaszalon.hu
 • E-mail: info@adamevaszalon.hu

2. Regisztráció

Az áruház Ügyfél által történő használatának feltétele a regisztráció elvégzése, majd pedig a regisztrált felhasználóként történő belépés. A regisztrációval Ön, mint a jelen webáruház vásárlója, elfogadja a jelen üzletszabályzatot és általános szerződési feltételeket.

A regisztráció elsődleges célja a vásárlás egyszerűbbé tétele, az webáruház (továbbiakban: áruház) kényelmi szolgáltatásaink és egyedi ajánlatainak igénybe vétele. A megadott szállítási és statisztikai adatokat személyes információként kezeljük. A megrendelés optimális teljesítéséhez szükséges szállítási adatokat kizárólag a futárszolgáltató felé közvetítjük.

3.Szállítási és fizetési feltételek

Fizetési információk

A vásárló a web áruházunkon keresztül leadott banki átutalással előre, vagy a csomag kézhezvételekor, a futárnak fizeti (utánvétel). A vételár minden esetben a megrendelt áru mellett található fogyasztói ár, amely forintban értendő és az általános forgalmi adót tartalmazza.

Ha az ügyfél a megvásárolt terméket a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kívánja átvenni, akkor a Szolgáltató szállítási költséget nem számol fel.

50.000,-Ft-ot meghaladó rendelés esetén, a Szolgáltató vállalja a szállítási költséget Magyarország területére.

50.000,-Ft alatti megrendelés esetén az MPL díjszabásai érvényesek.

Az ország határon túli szállítás díjairól érdeklődjön ügyfélszolgálatunk elérhetőségeinek egyikén.

Szállítási információk

A megrendelt terméket vagy termékeket az Ügyfél jogosult a Szolgáltató 11065 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 49. sz. I. em. szám alatti telephelyén, vagy a kijelölt átvevőhelyeken személyesen átvenni. Továbbá jogosult kérni a termékek kiszállítását az általa megadott címre. Kérjük, hogy ha az ügyfélszolgálaton, kívánja átvenni a megvásárolt termékeket, akkor várja meg, amíg az ügyfélszolgálat felveszi Önnel a kapcsolatot.

Szállítási határidő a beérkezett megrendelés feldolgozásától számított maximálisan 30 nap. A pontos időpontról a szolgáltató minden esetben értesíti az Ügyfelet. Bérlés, illetve méretre készítés esetén, mindenképpen személyesen kell átvenni a terméket.

A Szolgáltató a rendelés beérkezését követő 3 munkanapon belül értesítést küld a megrendelt áru kiszállításáról. Abban az esetben, ha a megrendelt áru raktárkészlete kifogyott a Szolgáltató. fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerződéstől.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató az Ügyfelet erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett vételárat visszautalja az Ügyfél részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A szállítással kapcsolatosan az MPL futárszolgálat Általános Szerződési Feltételei a mérvadóak, melyet az http://posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf oldalon olvashat.

Elállás joga, módja, következményei

Ügyfélszolgálatunkon történő személyes átvétel esetén, az Ügyfél helyben elállhat a vásárlástól. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról.

Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.Kézhezvételi időpont az ügyfélszolgálaton történt átvétel esetében a termék ügyfélszolgálati átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan az MPL csomagküldő szolgálat díjai az irányadóak.

Felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

Szavatosság

A reklamáció kezelését a szavatosság teljes időszakában a Szolgáltató ügyfélszolgálata kezeli. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a webáruházában megjelenő adatok (termékek, árak, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Adatvédelem

Az Ügyfél által a rendelési folyamat során megadott adatokat a Szolgáltató kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, kivéve ha a regisztráció során vagy bármikor azt követően hozzájárulását adta, hogy részére elektronikus vagy postai úton marketing információt küldjünk. Adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként közreműködő partnerinknek (pl. futárszolgálat) továbbítjuk. Partnereink az így kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni.

A Szolgáltató az Ügyfél kérésére a Szolgáltató. által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat az Ügyfél kérésére módosítja.

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben info@adamevaszalon.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvénynek megfelelően járunk el.

Adatkezelési szám: beszerzés alatt

4. Az ÁSZF a ruhák bérlésére vonatkozó szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

1. Ruhaszalon bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi a bérleti szerződésben meghatározott ruhákat. A felek a bérleti szerződést írásban kötik meg. A bérleti szerződés tartalmazza többek között a ruhák típusát/név, darabszámát, bérleti díját.

2. A bérleti díj mértékét típusonként, mennyiségenként és akciók szerinti árlistáját a weboldal tartalmazza. A bérleti díjak maximum 96 órás bérleti időre vonatkoznak. Minden ezt meghaladó bérleti időtartam estében újabb bérleti szerződést kell kötni, ha erről a felek másképp nem rendelkeznek.

3. A bérlő a bérleti díj (ezen belül foglaló), valamint kaució megfizetésére kötelezett. A bérleti díj (ezen belül foglaló) és a kaució mértékét és megfizetésének módját a bérleti szerződés tartalmazza. A bérleti szerződés teljesítésének meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

4. Ha a felek másképp nem állapodnak meg, akkor a bérlő köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg foglalót fizetni. A foglaló a bérleti díjba beleszámít. A bérlő köteles a bérleti díj fennmaradó részét legkésőbb a ruhák átadásakor kiegyenlíteni.

5. A bérlő köteles – biztosításként – legkésőbb a ruhák átvételekor óvadékot fizetni (kaució) A kaució mértékét a bérleti szerződés tartalmazza. A felek a kaució tekintetében a ruhák visszaszolgáltatásakor elszámolnak egymással. Ruhaszalon köteles a kaució teljes összegét a bérlőnek visszafizetni, ha az a ruhákat az kifogástalan állapotban szolgáltatja vissza.

6. A bérlő köteles a ruhákban keletkezett kár megtérítésére. Ruhaszalon jogosult a ruhákban keletkezett károk (ideértve többek között a nem rendeltetésszerű használatból eredő extra tisztítási költséget is) értékét a kaucióból levonni.

7.A bérlő köteles az elvesztett vagy 14 napot maghaladó késedelmes visszaszolgáltatás esetén a ruhák és/vagy kiegészítők eszmei értékét megtéríteni. A ruhák eszmei értékét az ÁSZF I. számú melléklete tartalmazza.

8. Az elvesztett, vagy visszaszolgáltatni elmulasztott ruhák értékét a Ruhaszalon jogosult a kaucióból levonni. Az elvesztett vagy visszaszolgáltatni elmulasztott ruhák kauciót meghaladó értékét a bérlő köteles teljes egészében megtéríteni.

9. A bérlő a ruhákat megtekintett állapotban veszi bérbe. Ruhaszalon a ruhákat a rendeltetésszerű használatnak megfelelően állapotban bocsátja a bérlő rendelkezésére.

10. A bérlő a bérleti szerződésben meghatározott időtartamra veheti igénybe a ruhákat. A bérleti szerződés magában foglalja a késedelmes és/vagy hiányos visszaszolgáltatás szankcióit.

11. Ruhaszalon köteles a bérleti szerződésben meghatározott helyszínre szállítani a ruhákat. Ha felek nem állapodnak meg a kiszállítás helyét illetően, akkor a bérlő az alábbi helyen veheti át a ruhákat előzetes egyeztetést követő időpontban: 1065 Bajcsy-Zsilinszky út 49. sz. I.em.

12. A ruhák általános bérleti ideje 4 nap, ha a felek a bérleti szerződésben másképp nem rendelkeznek.

13. Bérlő a kölcsönzés időtartama alatt köteles a ruhákat rendeltetésszerűen használni, épségüket megőrizni, illetve azokat a szerződésben meghatározott időpontban a Ruhaszalon részére visszaadni, ellenkező esetben a bérlő ezek elmulasztásából eredő, a kaució összeget meghaladó kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

14. A bérlő a kölcsönzés lemondása esetén kártérítést (bánatpénz) köteles fizetni Ruhaszalonnak az alábbiak szerint. A bérelt ruha/ák átvételének időpontját megelőzően a bánatpénz mértéke:

 • 60-30 nappal a bérleti díj 30 %-a de minimum a foglaló mértéke
 • 29-21 nappal a bérleti díj 50%-a de minimum a foglaló mértéke
 • 20-15. nappal a bérleti díj 70%-a de minimum a foglaló mértéke
 • 14-7. nappal a bérleti díj 80%-a de minimum a foglaló mértéke
 • 6-1. nappal a bérleti díj 100%-a de minimum a foglaló mértéke

15. A bérleti szerződés fennállása alatt a ruhák másra át nem ruházhatóak, nem zálogosíthatóak és nem értékesíthetőek.

16. Ruhaszalon jogosult a ruhák átadását megtagadni, mindaddig, amíg a bérlő a teljes bérleti díjat ki nem egyenlíti.

17. A bérbeadó a bérlő részére reklám és egyéb információs leveleket (email/sms/postai) küldhet. Ezt a bérlő a bérleti szerződés aláírásával engedélyezi.

19. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.